ماموریت

مأموریت شرکت درمان یاب داروارائه بهترین کیفیت محصولات دارویی ، مکمل های غذایی و ملزومات پزشکی از تولیدکنندگان به نام …

چشم انداز

چشم انداز شرکت درمان یاب دارو این است که تا سال 2020 در میان سه شرکت برتر تأمین کننده دارویی ایران هم از لحاظ …

خبر برگزیده

اخبار

  • همایش پزشکان داخلی

    همایش پزشکان داخلی در تاریخ ۳ اردیبهشت لغایت ۶ اردیبهشت در سالن همایش های رازی برگزار گردید،برند گلدن لایف با هدف معرفی دایجستیو و سلرکس و اسلیپ کردر این همایش شرکت کرد و باز خورد خوبی هم بعد از همایش داشتیم.

  • سیزدهمین کنگره تازه های در بیماریهای پوست

    سیزدهمین کنگره تازه های در بیماریهای پوست ۱۱ لغایت ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، تهران سالن همایش های  بین المللی رایزن