درمان یاب دارو نماینده شرکت Ferring pharmaceuticals از حامیان یکی از مهمترین رویداد های علمی کشور بود. کنگره رویان متشکل از دو کنگره همزمان، بیستمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و پانزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل از تاریخ ششم لغایت هشتم شهریور ماه 98 در سالن همایشهای رازی برگزار گردید.حدود 1600 شرکت کننده داخلی و خارجی در این کنگره شرکت داشتند.
غرفه شرکتFerring پذیرای متخصصین رشته های زنان و نازایی بود و در کنار معرفی برند های منوپیور و اندومترین ،یافته های جدید در خصوص درمان ناباروری نیز مورد بحث قرار گرفت.