آرشیو اخبار

همایش پزشکان داخلی

همایش پزشکان داخلی در تاریخ ۳ اردیبهشت لغایت ۶ اردیبهشت در سالن همایش های رازی برگزار گردید،برند گلدن لایف با هدف معرفی دایجستیو و سلرکس و اسلیپ کردر این همایش شرکت کرد و باز خورد خوبی هم بعد از همایش داشتیم.

کنفرانس فصلی زانو، آسیب های لیگامانی و منیسک

کنفرانس فصلی زانو، آسیب های لیگامانی و منیسک ۳۰ تا ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ هتل پارس مشهد  

سی امین کنگره متخصصین پزشکان داخلی

سی امین کنگره متخصصین پزشکان داخلی سوم تا ششم اردیبهشت ۱۳۹۸ سالن همایش رازی، تهران

سیزدهمین کنگره تازه های در بیماریهای پوست

سیزدهمین کنگره تازه های در بیماریهای پوست ۱۱ لغایت ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، تهران سالن همایش های  بین المللی رایزن