مراسم افتتاح سالن ورزشی مجموعه آموزشی و فرهنگی ورزشی درمان یاب

کتابخانه مدرسه درمان یاب

در پاییز 1393 درست همزمان با افتتاح مدرسه، مراسم کلنگ زنی کتابخانه آن نیز انجام شد. بنایی جدا از ساختمان مدرسه درست در مقابل آن.