درباره ما

تأسیس شرکت درمان یاب در سال 1382 با یک هدف روشن و ساده آغاز شد: گروه درمان یاب به منظور عرضه محصولات بابالاترین کیفیت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پایه گذاری شد تا بهترین محصولات را در اختیار ایرانیان قرار دهد.

مأموریت گروه شرکت های درمان یاب ارائه محصولات با بالاترین کیفیت در حوزه های دارویی، مکمل های غذایی و تجهیزات پزشکی از تأمین کنندگان معتبر در سراسر جهان برایدسترسی سلامت برای همه ایرانیان است.

گروه شرکت های درمان یاب قصد دارد که در بخش خصوصی، با بهره گيري از فناوري‌هاي نوين و بر اساس استانداردهای بين المللي در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه فعاليت نمايد و جزء یکی از سه گروه برتر خصوصی در حوزه تأمین سلامت مردم ایران قرار گیرد.

ارزش ها

سرامدی در ارتقاء مستمر سطح محصولات و همزمان حفظ توان خريد بيماران و افزایش دسترسی عادلانه به دارو و تجهیزات پزشکی و در نهايت افزایش رضايتمندي پزشك و بيمار سرلوحه فعاليت‌هاي گروه شرکت های درمان یاب قرار دارد.

باور ما مسئولیت‌پذیر بودن نسبت به مصرف کنندگان است،بر این اساس همواره خود را وام دار اساتيد، متخصصين، پزشكان و بيماراني مي‌دانیم كه با ارائه نظرات راهگشاي خود ما را در اين مسير ياري رسانده‌اند.

گروه شرکت های درمان یاب اقبال و اعتماد جامعه فرهيخته پزشكي را سرمايه خود مي‌داند و جهت حفظ اين سرمايه گرانقدر كه حاصل بيش از یک دهه خدمت‌رساني به عرصه سلامت مي باشد از هيچ كوششي دريغ نخواهد ورزيد.