آرشیو اخبار

حامی کادر درمانی کشور

مجموعه شرکت های درمان یاب، با شعار “دسترسی سلامت برای همه”، حامی کادر درمانی کشور در مبارزه با کرونا

مراسم افتتاح سالن ورزشی مجموعه آموزشی و فرهنگی ورزشی درمان یاب

کتابخانه مدرسه درمان یاب

در پاییز 1393 درست همزمان با افتتاح مدرسه، مراسم کلنگ زنی کتابخانه آن نیز انجام شد. بنایی جدا از ساختمان مدرسه درست در مقابل آن.

کارخانه درمان یاب

در راستای خودکفائی ملی، فراهم آوردن امکان تولید داخلی و به حداقل رساندن هزینه تأمین دارو برای هموطنان عزیزمان، در بهار 1394 شرکت درمان یاب دارو اقدام به ساخت کارخانه در شهر صنعتی بهارستان نمود. ساخت این کارخانه به منظور تولید دارو، مکمل های غذایی و رژیمی، حدود سه سال به طول خواهد انجامید.

بنیاد خیریه درمان یاب

مجموعه شرکت‌های درمان یاب که « سلامت برای همه» را به‌عنوان شعار اصلی خود انتخاب کرده است، نیز هميشه نگاهي جدا از يك بنگاه اقتصادي به جامعه و مردم داشته و سعي کرده تا در شرايط مختلف، حضور خود را در كنار همه اقشار جامعه حفظ و دوشادوش مردم، بخشي از منابع خود را به دور از نگاه انتفاعي صرف امور فرهنگي و آموزشی کند. در این خصوص، ریل‌گذاری‌ها به صورتی شکل‌گرفته است که اولویت برنامه‌هایی که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی برنامه‌ریزی می‌شوند، بر مسائلی متمرکز شود که منجر به بهبود وضعیت آینده‌سازان کشور یعنی کودکان و دانش آموزان با استعداد کشور گردد.