Orthophos SL Technology

,

تکنولوژی (DCS (Direct Conversion Sensor :
مکانیزم تبدیل پرتو X به تصویر به شرح ذیل می باشد :

با ورود تکنولوژی DCS مکانیزم به صورت زیر تغییر کرد :

در این حالت با توجه به حذف یکی از لایه های فیلتر تصویر شارپ تر ولی با همان میزان دوز دستگاه های پانورامیک.
با توجه به تعداد بالای نمونه های گرفته شده از لایه Focal trough، تصویر نهایی با بالاترین جزئیات جهت تشخیص در اختیار دندانپزشک قرار می گیرد.