یو اچ 80

موجود نمی باشد.

مدل دستگاه UH-80

نوع بخور: سرد وگرم اولتراسونیک

گنجایش مخزن : 5لیتر

محدوده پوشش : 40 متر

ویژگیها :

  • دارای فیلتر ژاپنی رایگان
  • دارای چراغ مخصوص شب
  • دارای تنظیم اوتوماتیک رطوبت محیط
  • تنظیم میزان بخار خروجی
  • خاموش شدن خودکار