کویک

دستگاه فشار خون Medel Quick

قابلیت ها:

  • تمام اتوماتیک
  • قابل استفاده روی مچ دست
  • به کمک این دستگاه می توان به سادگی فشار خون انبساطی و انقباضی را با دقت اندازه گیری نمود

ویژگی ها:

  • قابلیت ذخیره 60 سنجش در حافظه
  • قابلیت محاسبه میانگین 3 سنجش آخر
  • صفحه نمایش بزرگ