کامپو سیل یونیورسال

The characteristics of CompoSeal® Universal are:

  • تشخیص سریع لوله برای حجم‌های بالای سیلینگ
  • تشخیص لوله ها به صورت خودکار برای سیل بهتر
  • سر جدا شونده و قابل شستشو
  • آلارم انجام فرآیند سیل
  • سیلر دستی برای انجام دو سیل همزمان
  • عملکرد تنظیم به صورت خودکار با ضخامت یکسان سیل برای لوله‌های تا قطر ۶ میلیمتر جهت کوتاه کردن زمان سیل