پمپ انسولین کومبو

ویژگیهای پمپ انسولین اکیوچک:

اندازه گیری دقیق گلوکز خون:

 • قابلیت تست گرفتن با نوار تست اکیوچک پرف.رما
 • منوی رنگی مرور سریع گلوکز خون

کنترل دقیق قند خون به همراه انتقال انسولین

 • کنترل قند خون با تکنولوژی وایرلس و بلوتوث
 • تحویل دقیق انسولین بولوس با لمس چند دکمه
 • صفحه نمایش پمپ انسولین روی دستگاه قابل مشاهده است.

محاسبه ی راحت تر انسولین بلوس

 • با استفاده از bolus advisor هایپر گلایسمی بعد از مصرف غذا به حداقل می رسد.
 • فاکتورهای مختلفی برا ی محاسبه توسط شخص در نظر گرفته شده است.
 • قابلیت مطلبقت دادن با نیازهای شخصی افراد در پمپ انسولین اکیوچک طراحی شده است.

ثبت وقایع روزانه برای درمان بهتر

 • به صورت اتوماتیک میزان قند خون، دوزهای انسولین و ذریافت کربوهیدرات را ذخیره می کند.
 • دارای صفحه ی نمایش رنگی و پیشرفته به منظور ارایه ی اطلاعات و نمودار ها را دارد.
 • برای یکبار زیر لباس شما قرار می گیرد و شما مجبور نیستید پمپ انسولین را برای کل روز لمس کنید.
 • تنظیمات مراحل اجرایی دستگاه از طریق تکنولوژی وایرلس و بلوتوث انجام می شود.
 • بدون استفاده از سیستم وایرلس، پمپ انسولین به راحتی قابل استفاده است.
 • عملکرد دکمه ی قفل آن سبب می شود که از فشار دادن ناگهانی دکمه های روی دستگاه جلوگیری شود.
 • قابلیت تشخیص سریع انسداد ست تزریق را دارا می باشد.
 • انتخاب یادآوری کننده ی صوتی و تصویری و ارتعاش دهنده برای دوباره تست گرفتن بعد از یک قند خون بالا یا پایین یا تغییرات ست تزریق را دارا می باشد.