پرس 2

لانست ایمنی فشاری Plan A

ایمنی دوجانبه برای درمانگر و بیمار: سوزن قبل و بعد از استفاده در یک غلاف محافظ قرار می گیرد.

کاربرد وسیع : قابل استفاده برای سنجش قند خون و انواع آزمایشات تشخیصی

استریل: سوزن از طریق تکنولوژی Radiation ومحافظت از نوک سوزن در یک محفظه مخصوص

راحتی بیمار: دارای سوزن فوق تیز سه لبه با سرعت نفوذ بالا

سهولت استفاده: خودکار و فعال شونده توسط فشار

کارآمد: موجود در انواع ضخامت و عمق نفوذ