همولایت پلاس

سیستم شیکر خودکار خون

مزایای دستگاه عبارتند از:

  • کارکرد ساده و قابل اطمینان
  • حرکت سه بعدی سینی دستگاه
  • ابعاد کوچک و بسیار سبک مناسب برای استفاده سیار
  • مناسب برای استفاده ثابت و سیار همراه با سیستم مدیریت داده‌ها (HemoData Net)