سافت کلیکس

قلم خونگیری اکیوچک

کم دردترین لانست برای انجام خون گیری

تکنولوژی Clixmotion در قلم های اکیوچک

  • سرعت بالای ضربه سوزن و هم چنین ورود سریع آن به بافت و عدم لغزش در بافت که باعث ایجاد درد کمتر می شود و سوزن از همان مسیری که وارد شده است خارج می گردد. و درد و آسیب دیدگی از بین می رود.
  • هم چنین نوک سوزن های اکیوچک نیز برش سه لبه دارد که باعث نفوذ سریعتر و کاهش درد می گردد.