بیو آر

سیستم های فیلتراسیون کنارتخت بیمار با نام های تجاری

BioR، BioP و CompoStop و قابلیت های متفاوت

فیلترهای کاهش گلبول سفید خون قابل استفاده برای خون کامل ، کنسانتره سلول های قرمز و یا پلاکت با تمرکز عالی بر روی فیلتراسیون که بر اساس تجربه طولانی مدت در صنعت توسعه تولید فیلتر درکمپانی فرزنیوس میباشد. که مزایای زیر را دارد:

• سطح بالایی از بهره وری در تصفیه و عملکرد
• حمل و نقل آسان
• از دست دادن حجم حداقل خون ، کنسانتره سلول های قرمز و پلاکت تحت عمل فیلتراسیون
• زمان فیلتراسیون کوتاه