اکتیو

دستگاه اکیوچک اکتیو

 1. کاربری آسان:
 • تنظیمات دستگاه به سادگی و تنها از طریق 2 دکمه انجام می شود.
 • صفحه نمایش دستگاه اکیوچک اکتیو جدید به دلیل بزرگتر بودن، خواناتر می باشد.
 • قابلیت نمونه گیری روی نوار تست، در داخل یا خارج از دستگاه وجود دارد.

 1. ویژگی های ایمنی:
 • کنترل مجدد از طریق مقایسه تغییر رنگ نوار تست با راهنمایی روی قوطی نوار، جهت اطمینان بیشتر از درستی نتیجه سنجش
 • قابلیت اندازه گیری حجم نمونه خون روی نوار تست و تشخیص نا کافی بودن آن (AVC)
 • در صورت نا کافی بودن حجم نمونه ، دستگاه به شما این امکان را می دهد تا در 10 ثانیه حجم خون مورد نظر را بر روی نوار تست مجدداً قرار دهید.

 1. دقت در اندازه گیری:
 • نتایج اندازه گیری با دستگاه تست قند خون اکیوچک اکتیو ، مطابق است با استانداردهای شناخته شده جهانی

 1. قابلیت های هوشمندانه
 • یادآوری سنجش قند خون 2ساعت بعد از وعده غذایی به صورت صوتی و تصویری توسط دستگاه
 • دارای نشانگر قند خون قبل و بعد از غذا که مقایسه قند خونتان را قبل و بعد از هر وعده غذایی ممکن می سازد.
 • قابلیت محاسبه میانگین سنجش های 7،14،30 روزه که در دستگاه جدید اکیوچک اکتیو این قابلیت به 90 روز هم افزایش پیدا کرده است.