گواهینامه های ما

ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی با هدف شفافسازی در بیان کیفیت و اعتماد سازی میباشد. ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت است که برای هر سازمانی قابل اجرا است. گواهینامه ایزو 9001 نشان میدهد که سازمان مدیریت کیفیتی متمرکز برخواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است :

 • هدف مندی سیستم مدیریت کیفیت
 • کنترل بهتر فرآیندها
 • افزایش بهره وری
 • کاهش هزینه ها،ضایعات، مرجوعی ها و بهبود اطمینان از محصول
 • مستند سازی بهتر فرآیندها و آگاهی بهتر از کیفیت برای پرسنل
 • ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند

مزایای ISO 9001:2008

بر اساس قوانین و قواعد ساکن بر این استاندارد، در صورتی که سازمان یا شرکتی موفق به کسب گواهینامه استاندارد شود، خود به خود از مزایای برقراری این استاندارد بر عملکردهای خود بهره می گیرد:

 • برقراری حس اطمینان در میان مشتریان
 • کنترل بیشتر و منضبط بر فرآیندهای سازمان
 • ارتقا روابط درون سازمانی
 • اصلاح خطاها و پیشگیری از آنها
 • افزایش بهره وری از سیستم
 • شناخت مسیرهای ممکن برای بهبود انجام فرآیندها
 • جلوگیری از چندباره کاری ها و اتلاف زمان و هزینه
 • رضایت مشتری و کاهش شکایات

استاندارد ایزو 10002 از استانداردهای پشتیبان مدیریت کیفیت می باشد که توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است.
اين استاندارد بين المللي خطوط راهنما براي طراحي و اجرا يك فرايند اثر بخش و كارا براي بررسي و حل و فصل شكايات ارباب رجوع را تشريح را مي كند. اين راهنما به منظور تأمين منافع ارباب رجوع ، سازمان و طرف هاي ذينفع توسعه يافته است .
اطلاعات بدست آمده از فرآيند حل و فصل شكايات ارباب رجوع مي تواند در بهبود محصولات و خدمات همين طور افزايش كارايي اثر بخشي فرآيند هاي سازمان بكار رود و منجر به افزايش اعتبار سازمان شود .این استاندارد چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است و در واقع اهنمایی ست در خصوص طرح وب رنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان. این استاندارد باعث میشود که با طبقه بندی نیاز های مشتریان، مجموعه گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید.

هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به  شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد .

استاندارد ایزو 10002 کلیاتی را در ارتباط با موارد ذیل ارائه می کند:

 1. تشخیص و ردیابی نیازها و انتظارات مشتریان ناراضی
 2. ایجاد یک فرآیند برای نحوه رسیدگی به شکایات
 3. تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کالا وخدمات مورد نیاز
 4. ممیزی فرایند رسیدگی به شکایت مشتریان

 استاندارد ایزو 10002 چارچوب رسیدگی به شکایت مشتری را به نحو زیر بیان میکند:

 1. تعهد سازمان به ایجاد یک سامانه رسیدگی به شکایات و موثر بودن و کارایی آن
 2. ایجاد یک خط مشی مشتری مدار و روشن برای رسیدگی به شکایات و ابلاغ آن به سازمان وذینفعان
 3. ایجاد یک سیستم ارتباطی مناسب و تعیین مسئولیت ها و اختیارات برای رسیدگی به شکایت مشتریان
 4. داشتن یک فرآیند مشخص برای رسیدگی به شکایت مشتریان
 5. تعریف اهداف رسیدگی به شکایت مشتریان برای مشاغل مختلف
 6. فراهم کردن منایع لازم برای رسیدگی به شکایت مشتری

استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ایزو 13485 بمنظور کمک به سازمان ها در طراحی، توسعه، نصب و راه اندازی محصول و ارائه خدمات در زمینه تجهیزات پزشکی طراحی و تدوین شده و حاوی الزاماتی است که سازمان ها را در طراحی، توسعه و تدارک خدمات مربوطه راهنمایی

می کند. در واقع این استاندارد الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱  را تکمیل می کند.

فواید بکارگیری استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ایزو 13485:

 • ایجاد هماهنگی در قوانین مربوط به تجهیزات پزشکی برای سیتم های مدیریت کیفیت
 • یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت سازمان با نیازمندی های سایر سیستم های مدیریتی
 • صدور گواهی و ثبت سیستم مدیریت کیفیت توسط طرف های داخلی و خارجی
 • تآمین خواستهای GMP در صنایع
 • حذف و کنترل خطرات ناشی از مصرف محصول توسط مصرف کنندگان

مزایای پیاده سازی:

 • حمایت و نگهداری زندگی
 • تعیین اهداف واحد برای سازمان
 • افزایش رضایت مندی پرسنل و مشتری
 • صرفه جویی در هزینه و زمان
 • بهبود مستمر
 • افزایش بهره وری
 • هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
 • ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند پزشکی
 • ایجاد زنجیره موثر بین مشتری و سازمان و عرضه کننده
 • استفاده بهتر و بهنیه از تجهیزات پزشکی