کنگره مدیریت خون بیمار

سمنیار سالانه مدیریت خون بیمار و همویژلانس در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ با همکاری گروه شرکت های درمان یاب و انجمنهای تخصصی کشور: انجمن انتقال خون ایران، انجمن جراحان قلب ایران، انجمن بیهوشی قلب ایران، انجمن گردش خون برون پیکری ایران، انجمن ترومبوز و هموستاز ایران به مدت دو روز در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار شد. طی دو روز بیش از ۶۷۵ نفر از کنگره بازدید کردند. در این برنامه که با حضور متخصصین و صاحبنظران برگزار شد به شیوه های نوین جابجایی خون نظیر کیسه های خون TOP & Bottom، شیوه های نوین حفاظت از خون و انتقال خون محافظه کارانه پرداخته شد. علاوه براین کارگاه های Cell Salvage و کاربرد آفرزیس در جراحی قلب نیز برگزار گردید.