کنگره اکسیدا ۵۹

شرکت درمان یاب سلامت پویا نمایندگی رسمی شرکت دنسپلای سیرونا در ایران با حضور در پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران (اکسیدا ۵۹) به ارایه آخرین دستاوردهای دندانپزشکی در حوزه های درمان، رادیولوژی دندانپزشکی و راهکارهای دیجیتال می پردازد همچنین این شرکت ضمن حضور در این کنگره به معرفی و نمایش جدیدترین محصولات شرکت دنسپلای سیرونا در حوزه دندانپزشکی دیجیتال به نام Prime Scan و محصولات نوین دندانپزشکی تولید شرکت دنسپلای سیرونا پرداخت که مورد توجه بسیاری از بازدید کنندگان قرارگرفت.

پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکان ایران (اکسیدا ۵۹) از تاریخ ۲ تا ۶ اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس (سالن ۴۴)  برگزار گردید