کنفرانس یک روزه مدیریت خون بیمار ، به همت انجمن علمی انتقال خون ایران و با همکاری سازمان انتقال خون ایران، موسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، انجمن بیهوشی و جمعی از اساتید مطرح خارجی و همچنین داخلی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران و با حضور سخنرانان خارجی و داخلی در تاریخ 20 آبان ماه 95 در تالار امام بیمارستان امام خمینی برگزار می گردد .