پنجمین کنگره خاورمیانه ای جراحی پلاستیک بینی وصورت در یکی از بزرگترین و زیباترین شهرهای خاورمیانه تهران صورت پذیرفت.

Merc جای مناسبی برای سخنرانان بود تا بتوانند تجربیات و نوآوریهای خود را در میان بگذارند وازمتخصصان بین المللی بیاموزندوهمچنین فضایی برای بازدید از آخرین تکنولوژیها و نو آوریها در زمینه تجهیزات مرتبط .

بیش از 40 شرکت در این کنگره حاضر بودند و تجهیزات خود را این زمینه به نمایش درآوردند کمپانیهای مطرح بین المللی و تولید کنندگان منطقه ای در این کنگره حضور داشتند.

شرکت درمان یاب سلامت پویا نیزدر این کنگره حضور داشت و محصولات با کیفیت برند قوی خود Spiggle&Theis را به نمایش گذاشت.

بیش از 100 جراح از غرفه شرکت درمان یاب بازدید بعمل آوردند .

نظریات بسیار مثبتی در خصوص محصولات ذیل دریافت شد.

Panetti, Antrum punch, Double ended exchangeable TC Rasp, Herberhold Lateral Osteotome, Percutaneous golden handel osteotome, Aluminum splints and Silicone inner nose splints

Merc 2015سری کاملی از دورهها و کارگاهها را در بر داشت تا جراحان بتوانند توسط آنها سطح دانش خود را ارتقا داده و همچنین بتوانند کیفیت زندگی بیماران خود را افزایش دهند.

همچنین Merc این امکان را برای میهمانان خارجی فراهم کرد تا بتوانند برخی از بهترین مکانهای تاریخی جهان بازدید بعمل آورند.

عجایب پارس باستان فرهنگ و تاریخ غنی تضمین خاطره ای جاودانه از این سفر برایشان خواهد بود.

موضوعات اصلی سخرانیها:

 • Functional Nasal Surgery
 • Reconstructive Nasal Surgery
 • Primary and Revision Rhinoplasty
 • Chronic Rhinosinusitis and Polyposis
 • Minimally Invasive Sinus Surgery
 • Endoscopic Skull Base Surgery
 • Endoscopic Orbital Surgery
 • Sinonasal Neoplasms
 • Rhinologic and Facial Trauma
 • Nonsurgical Facial Rejuvenation
 • Minimally Invasive Facial Plastic Surgery
 • Pediatric Rhinology and Facial Plastic Surgery

سخنرانان بین المللی:

 Alessandro Flippo Brazil Bahram ShahidiSwitzerland Behfar Eivasi Germany
Christos Georgalas Netherlands Dario Bertossi Italy Enrico Robotti Italy
Ernesto Pasquini Italy Janis Constantindis Greece Jean Brice Duron France
Devyani Lal USA Mehmet Manisali UK Mimis Cohen USA
Pietro Palma Italy Ramtin Kasir USA Ranko Mladina Croatia
Sandeep Paun UK Simone Grappolini Italy Usama Hadi Lebanon

کنگره بین امللی بعدی که شرکت درمان یاب سلامت پویادرآن حضوری قدرتمند خواهد داشت 22 تا24 مهرماه سال جاری درهمین مکان انجام خواهد شد.