پمپ های سرنگ کمپانی Fresenius kabi

شرکت درمان یاب سلامت پویا با هدف انتقال تکنولوژی روز دنیا به مراکز درمانی کشور تا سه ماه آینده آخرین نسل از پمپ های سرنگ کمپانی Fresenius kabi مدل Agilia را وارد کشور می کند. این نسل از پمپ های سرنگ دارای سنسورهای متنوع و پیشرفته ای برای مدیریت بر فارماکوکینتیک دارو و دیتابیس کاملی از انواع دارو ها برای تنظیم اتوماتیک دوز دارو با توجه به وضعیت قد، وزن و  BSA بیماران است که بر فرایند تزریق دارو توسط کادر درمان نظارت های لازم را به عمل می آورد. از دیگر قابلیت های این مدل ازپمپ های سرنگ می توان به سادگی کاربری و مانیتورینگ پیشرفته برای استفاده روزمره  در بخش های اتاق عمل و بخش های ویژه در مراکز درمانی به شمار آورد.