همایش انتقال خون اتولوگ دارای امتیاز بازآموزی با همکاری انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران در محل هتل اسپیناس پالاس تهران، عصر روز پنجشنبه چهارم آذرماه 1395 برگزار گردید. سخنرانان این همایش به تشریح اهمیت انتقال خودبخودی خون و نقش دستگاه CATSmart  کمپانی Fresenius Kabi در مدیریت خون بیمار پرداختند.
مدعوین این کنگره شامل پزشکان متخصص بیهوشی، جراحی قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب و برخی دیگر از تخصصهای مرتبط بودند. تعداد حاضرین جلسه در انتها به 120 نفر رسید. همچنین سخنرانان این کنگره پروفسور Jean Francois Baron متخصص بیهوشی از کشور فرانسه و خانم دکتر آزیتا چگینی متخصص بیهوشی و عضو موسسه علمی پژوهشی انتقال خون به ایراد نظرات خود پیرامون موضوع کنگره پرداختند. ریز برنامه این همایش را در ادامه ملاحظه می نمایید.
حضور پزشکان سرشناس از انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران، جامعه جراحان قلب و عروق و اساتید بنام دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، بیمارستان قلب شهید رجایی و همچنین شهرهای متفاوت باعث ارتقاء سطح علمی این برنامه گردید. این برنامه به همراه پذیرایی عصر و ضیافت شام از میهمانان خاتمه یافت.