محصول جدید پمپ انسولین Accu-Chek Combo طی کنگره متخصصین داخلی که در تاریخ 15 الی 18 اردیبهشت در سالن همایشهای رازی برگزار گردید با حضور Dr. Ralph Zeigler اندوکراینولوژیست و دیابتولوژیست ار آلمان معرفی گردید. این معرفی بدنبال اراِیه تحقیقات انجام شده توسط Dr. Zeigler و تیم ایشان در بررسی کارآیی پمپ انسولین در ارتباط با محاسبه گربولوس پمپ (Bolus advisor)  در بیماران انجام شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت. در این راستا شرکت درمانیاب سلامت پویا جهت معرفی بیشتر این محصول به علاقمندان و نیز رفع  ابهامات احتمالی پزشکان برنامه آموزشی در روز دوم کنگره که روز سمپوزیوم دیابت بوده است در  هتل هما برگزار نمود که طی آن مدیر عامل شرکت درمانیاب سلامت پویا، آقای مهندس شفیعی به معرفی تاریخچه ای از شرکت Roche و محصولات آن و نیز معرفی گروه شرکتهای درمانیاب سلامت پرداخت. سپس  Dr. Zeigler بدنبال ارایه نتایج چند پژوهش در ارتباط با پمپ انسولین Accu-Chek Combo به سوالات حضار پاسخ دادند.