رویداد تخصصی سیستم های کدکم

رویداد تخصصی کدکم (CEREC)در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸ با رویکرد دیجیتال و معرفی سیستم های کدکم در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.
شرکت درمان یاب سلامت پویا نماینده رسمی کمپانی دنتسپلای سیرونا در ایران اسپانسر و برگزار کننده رویداد مذکور بود .
در این رویداد تخصصی اساتید محترم دانشکده دندانپزشکی ، آقای دکتر صوابی ( استاد بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی اصفهان ) و آقای دکتر کاظمیان ( استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد) اقدام به معرفی سیستم CEREC نموده و همچنین برنامه زنده اسکن –طراحی و ساخت دو واحد لمینت بروی کیس بیمار آموزش داده شد.