شرکت درمان یاب سلامت پویا نماینده رسمی کمپانی دنسپلای سیرونا در بیست و پنجمین کنگره علمی انجمن دندانسازان ایران مورخ 10 لغایت12 آذر ماه 1395 در مرکز نمایشگاه های هتل المپیک تهران حضور موفقی داشت.

شرکت درمان یاب سلامت پویا با هدف معرفی جدیدترین فناوری ها در حوزه Digital Dentistry با نمایش دستگاههای کدکم دیجیتال ساخت پروتز به نمایش سیستم های لابراتواری و کلینیکال کمپانی دنسپلای سیرونا پرداخت.

حضور یکی از بهترین مدرسین کدکم کمپانی در غرفه درمان یاب سلامت پویا و دموی زنده نرم افزار، اسکنر و میلینگ را به همراه داشت.