شرکت درمان یاب سلامت پویا موفق به اخذ گواهی نامه های ایزو 9001، ایزو 13485 و تمدید ایزو 10002 در مهر ماه سال 1394 گردید.

گواهی ایزو 9001 نشان دهنده استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می باشد. ایزو 13485 در رابطه با موارد مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت در خصوص طراحی و ساخت تجهیزات و ابزار پزشکی می باشد. ایزو 10002 که در تیرماه 1391 اخذ شده بود در خصوص راهنما و چارچوب روند رسیدگی به شکایات در رابطه با محصولات شرکت می باشد که تمدید گردید.

اخذ گواهینامه ایزو یک موفقیت بزرگ برای هر شرکت محسوب می شود. اعطای ایزو موجب افزایش اعتماد در خصوص مطابقت کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت دارای گواهینامه با استانداردهای قابل قبول در سطح جهانی می گردد.