خبر

  • سرنگ کمپانی Fresenius kabi مدل Agilia

    شرکت درمان یاب سلامت پویا با هدف انتقال تکنولوژی روز دنیا به مراکز درمانی کشور تا سه ماه آینده آخرین نسل از پمپ های سرنگ کمپانی Fresenius kabi مدل Agilia را وارد کشور می کند. […]

  • دستگاه پلاکت فرزیس Amicore

    دستگاه پلاکت فرزیس Amicore آخرین نسل از دستگاه های آفرزیس کمپانی Fresenius Kabi است که برای اولین بار توسط شرکت درمان یاب سلامت پویا به کشور وارد شده است. از جمله قابلیت های این دستگاه، […]

خبر برگزیده

  • دستگاه پلاکت فرزیس Amicore

    دستگاه پلاکت فرزیس Amicore آخرین نسل از دستگاه های آفرزیس کمپانی Fresenius Kabi است که برای اولین بار توسط شرکت درمان یاب سلامت پویا به کشور وارد شده است. از جمله قابلیت های این دستگاه، (..)