خبر

  • رویداد تخصصی سیستم های کدکم

    رویداد تخصصی کدکم (CEREC)در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸ با رویکرد دیجیتال و معرفی سیستم های کدکم در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. شرکت درمان یاب سلامت پویا نماینده رسمی کمپانی دنتسپلای […]

  • کنگره مدیریت خون بیمار

    سمنیار سالانه مدیریت خون بیمار و همویژلانس در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ با همکاری گروه شرکت های درمان یاب و انجمنهای تخصصی کشور: انجمن انتقال خون ایران، انجمن جراحان قلب ایران، انجمن […]

خبر برگزیده

  • دستگاه پلاکت فرزیس Amicore

    دستگاه پلاکت فرزیس Amicore آخرین نسل از دستگاه های آفرزیس کمپانی Fresenius Kabi است که برای اولین بار توسط شرکت درمان یاب سلامت پویا به کشور وارد شده است. از جمله قابلیت های این دستگاه، (..)