ماموریت

ما اولین توزیع کننده و پخش کننده تخصصی کلیه محصولات آرایشی- بهداشتی ، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، محصولات یکبار مصرف پزشکی ، بیمارستانی و کلینیکی در بازار ایران از قبیل داروخانه ها ، بیمارستان ها، فروشگاه تجهیزات پزشکی ، کلینیک ها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی و مراکز بزرگ فروشگاهی، ارگانها و سازمانها به صورت مویرگی و سراسری هستیم.

شرکت درمان یاب پخش آریا هم اکنون توزیع کننده محصولات یکبار مصرف و با دوام پزشکی، دستگاه های پزشکی و دندانپزشکی ، تجهیزات و لوازم ، محصولات آرایشی و بهداشتی به تمام بازارهای موجود مانند بیمارستان ها، داروخانه ها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی، کلینیک ، آزمایشگاه، مراکز بزرگ فروشگاهی، ارگانهای سازمانی وغیره است. در همین راستا متعهد می گردیم همراه با نوآوری ، کیفیت و خدمات متمایز به هدف های برنامه ریزی شده دست یافته و مصمم هستیم که خالق روابط همکاری بر پایه ارزشها جهت دستیابی به پوشش دهی مناسب منطبق بر استانداردها باشیم.