اسکراب جراحی 7.5 درصد

شرکت تولید کننده: دارو درمان سلفچگان

تامین کننده: بهسان پویش نگار

محلول اسکراب جراحی، ضد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچ ها و ویروس ها می باشد و برای ضدعفونی کردن دست جراحان دراتاق عمل و آماده سازی پوست بیمار قبل از عمل جراحی بکار می رود.

موارد مصرف:

– برای ضدعفونی کردن دست جراحان و پرسنل اتاق عمل
– برای آماده سازی پوست بیمار قبل از عمل جراحی