آرشیو اخبار

کلاس رفتار سازمانی با رویکرد تله های زندگی

تله های زندگی، چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ی ارتباط با دیگران را تعیین می کنند.

این تله ها به احساس های شدیدی مثل عصبانیت، غمگینی و اضطراب دامن می زنند.

حتی زمانی که در زندگی، اوضاع بر وفق مراد است ( جایگاه اجتماعی خوب، ازدواج شادکام، روابط خوب با دیگران و موفقیت شغلی) باز هم ممکن است قادر به لذت بردن از زندگی نباشیم.

تله های شخصیتی الگوی ثابت و درازمدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی ادامه یافته است.
ما از طریق این تله ها به جهان نگاه می کنیم، تله ها، باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط می باشند که افراد آن ها را بدون چون و چرا پذیرفته اند و در برابر تغییر مقاومت زیادی نشان می دهند.
به عبارت دیگر در تعریف تله ها باید گفت تله های ذهنی در منش شناختی فرد اختلال ایجاد می کنند.

هدف از آموزش، آشنایی با تله ها و سبک مقابله ایی موثر با آن ها در سازمان، بر اساس اندازه گیری انجام شده در سازمان است.

به زودی

شرکت درمان یاب پخش آریا با اخذ موافقت اصولی از سازمان غذا ودارو ، سبد اقلام خود را توسعه داده و انواع محصولات داروئی و گروه مکمل ها را نیز علاوه برمحصولات تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی، توزیع مینماید.