با حمایت واحد گلدن لایف شرکت درمان یاب دارو ، 6 همایش یک روزه در ماه های بهمن و اسفند 97 ، اردیبهشت ، خرداد ، مرداد و آبان 98 در سالن همایش های بیمارستان رازی تهران برگزار گردید .

این همایش ها ، حدود 80 نفر از اساتید هیات علمی و متخصصین و رزیدنت های بیمارستان رازی از جمله آقای دکتر محمودی رییس هیئت علمی ،آقای دکتر صادقی نیا، خانم دکتر لاجوردی دبیر اجرایی ، خانم دکتر الیاسی حضور داشتند و معرفی محصولات ماکسیکر ایکس ، فرورال و درموبلا انجام گردید .
همایش یکروزه بیمارستان رازی ، طبق روال سابق ، هر ۲ ماه یکبار برگزار خواهد گردید .