شرکت درمان یاب دارو ، نماینده کمپانی تیم مدا (مایلن) در ایران ، در سال 2019، 8 برنامه گروهی مختلف برگزار نمود که شامل: اسلاید پرزنتیشن، مورنینگ و راند تیبل بود.
این برنامه ها در محل های زیر با حضور پزشکان متخصص پوست مو و زیبایی و زنان برگزار گردید :
– 2 مورد مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام
– بیمارستان صارم
– گردهمایی متخصصین پوست استان یزد
– 2 مورد گردهمایی با متخصصین پوست تهران – هتل اسپیناس پلاس
– بیمارستان میلاد اصفهان
این برنامه ها موجب معرفی بهتر محصولات به متخصصین مربوطه و ایجاد رابطه بهتر با افراد کلیدی در هر تخصص( پوست مو و زیبایی، زنان و …) گردید.