کنفرانس فصلی زانو، آسیب های لیگامانی و منیسک

کنفرانس فصلی زانو، آسیب های لیگامانی و منیسک

۳۰ تا ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

هتل پارس مشهد

 

سمینار یکروزه آسم

سمینار یکروزه آسم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هتل سیمرغ، تهران

سی امین کنگره متخصصین پزشکان داخلی

سی امین کنگره متخصصین پزشکان داخلی

سوم تا ششم اردیبهشت ۱۳۹۸

سالن همایش رازی، تهران

همایش جامع پزشکان عمومی

همایش جامع پزشکان عمومی

سالن همایش های رازی، تهران

۱۱ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

ششمین همایش مکملهای غذایی و رژیمی

ششمین همایش مکملهای غذایی و رژیمی

هتل المپیک

بهار ۱۳۹۷

دهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دومین کنگره ناباروری مردان

دهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

دومین کنگره ناباروری مردان

زمان برگزاری: ۲ الی ۴ اسفند ۱۳۹۶

مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سمینار ۱ روزه، کنگره بیماریهای مزمن تنفسی

,

سمینار ۱ روزه، کنگره بیماریهای مزمن تنفسی،

ایران – شیراز

پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

مکان برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی رازی

تاریخ: ۲۰ لغایت ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۶

 

چهاردهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

چهاردهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

۲۱ تا ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

,

پنجمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک

۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶