تولید کننده محصول
عمومی تجاری
روتکس مدیکا – پن فارما Fentanyl فنتانیل ۱۰ میلی لیتر

دریافت PDF