تولید کننده
محصول
عمومی
تجاری
روتکس مدیکا – پن فارما
Testosterone enanteate تستوسترون انانتات ۲۵۰ میلی گرم در میلی لیتر

دریافت PDF