همایش سه روزه “یازدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران” در روزهای  چهارشنبه تا جمعه  از تاریخ 11 الی 13 بهمن 1396 در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. تیم گلدن لایف متشکل از نمایندگان علمی، سوپروایزها، مسئول تبلیغات و مشاور علمی برای معرفی و ترویج محصولات گلدن لایف در این همایش حضور داشتند. سایر اعضای محترم هولدینگ درمان یاب نیز از غرفه همایش بازدید داشتند.

در این رویداد علمی، پزشکان (عمدتاً پزشکان عمومی و متخصصین داخلی) و نیز داروسازان درمورد مکمل‌های تغذیه‌ای دارای کیفیت بالا اطلاعاتی کسب کردند، این محصولات را از نظر علمی مورد بحث قرار دادند و ارتباط صمیمانه ای ایجاد شد تا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در محل کار با آنها ملاقات کنیم.