کنگره سه روزه “دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان” در روزهای  چهارشنبه تا جمعه  از تاریخ 02 الی 04 اسفند 1396 در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی (سالن ابوریحان) برگزار گردید. شرکت درمان یاب دارو، با تیم مِدا به همراه تیم گلدن‌لایف  متشکل از نمایندگان علمی، سوپروایزها، مسئول تبلیغات و مشاور علمی برای معرفی محصولات در این همایش حضور داشتند.

از مدیران گرامی، آقایان دکتر زارع نژاد و دکتر کازرونی از غرفه بازدید داشتند و جَو صمیمانه‌ای در ارتباط با همکاران و پزشکان مراجعه کننده برقرار کردند.

در این کنگره، ارتباط مؤثری با متخصصان برقرار شد، اطلاعات پزشکان و سایر گروه‌های پزشکی جمع آوری شده و توضیحات علمی در زمینه مکانیسم اثربخشی داروها و مکمل‌ها ارائه گردید.