هجدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان با حضور بیش از 1000 داروساز، پزشکان عمومی و برخی از متخصصین در بازه زمانی مذکور در تاریخ 4 الی 6 شهریور 98 سالن همایشهای بین المللی رازی توسط انجمن علمی داروسازان ایران برگزار گردید. شرکتهای مختلف دارویی و تجهیزات پزشکی در نمایشگاه جانبی این همایش حضور داشتند. واحد گلدن لایف شرکت درمان یاب دارو نیز با اجاره یک غرفه ، تهیه بروشورهای علمی به اطلاع رسانی محصولات خود پرداخت.
طی 3 روز حضور در همایش در مجموع تعداد تقریبی 600 داروساز و پزشک شاغل در تهران و شهرستانها ویزیت شدند . البته حدود 60 درصد از این تعداد پزشک ویزیت شده با محصولات از طریق ویزیت علمی توسط نمایندگان شرکت آشنایی داشتند.