سومین همایش بین المللی ایمونولوژی آسم و آلرژی

سومین همایش بین المللی ایمونولوژی  آسم و آلرژی

تهران، بیمارستان امام خمینی، تالار امام خمینی

۲۷ لغایت ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۵