دوازدهمین کنگره جدیدترین مقالات و نوآوری های پوست، لیزر و زیبایی

,

دوازدهمین کنگره جدیدترین مقالات و نوآوری های پوست، لیزر و زیبایی

تهران، تالار دکتر غرضی بیمارستان میلاد

فروردین الی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶