درباره ما

درباره ما

شرکت درمان یاب دارو، یک شرکت از گروه درمان یاب می باشد.

ماموریت

مأموریت شرکت درمان یاب دارو ارائه بهترین کیفیت محصولات دارویی ، مکمل های غذایی و ملزومات پزشکی از تولیدکنندگان به نام دنیا برای ارتقاء سرانه سلامت ایرانیان می باشد.

چشم انداز

چشم انداز شرکت درمان یاب دارو این است که تا سال 2020 در میان سه شرکت برتر تأمین کننده دارویی ایران هم از لحاظ گردش مالی و هم از لحاظ سبد محصولات استراتژیک قرار گیرد.