بیست و پنجمین کنگره سالانه جامعه متخصصان تنفس اروپا

,

بیست و پنجمین کنگره سالانه جامعه متخصصان تنفس اروپا

هلند، آمستردام

۴ تا ۸ مهر ۱۳۹۴

بیست و پنجمین کنگره سالانه جامعه متخصصان تنفس اروپا ERS) ) روز شنبه ۲۶ سپتامبر (۴ مهر ۱۳۹۴) با حضور بیش از ۳۰۰۰۰ پژوهشگر و کارشناس پزشکی در شهر آمستردام هلند آغاز به کار کرد.

در صدر موضوعات مورد بررسی در این کنفرانس،بیماری COPD (بیماری مزمن انسدادی تنفسی) بود.

شرکت درمان یاب نیز با تیمی ۵ نفره از جمله آقای دکتر بهزاد بنی اقبال-آقای دکتر علی شریف پور-آقای دکتر محمد امامی ،در این کنگره شرکت کرد.

شرکت کنندگان در کنگره ERS همچنین در مورد درمان های بهتر و شیوه های جدید تشخیص بیماریهای ریه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این کنگره در تاریخ چهار شنبه ۳۰ سپتامبر(۸ مهر) به کار خود پایان داد و در پایان به کلیه شرکت کنندگان در کنگره گواهی حضور ارائه شد.