درباره ما

کمبودهای دارویی به علت های مختلف ازجمله مشکلات کیفی و تاخیر در تولید یا واردات و یا جمع آوری داروها از سطح بازار به دلایل کیفی، در کشور رخ می دهند. این کمبود ها از منابع مختلف از جمله دانشگاه های علوم پزشکی کشور به اطلاع سازمان غذا و دارو می رسد و این سازمان با همکاری مراکز فوریت های دارویی اقدام به تامین سریع و ایمن این اقلام کرده و دسترسی بیماران را به داروها تضمین می کند.

شرکت درمان یار آنی در بهبوهه کمبود های شدید دارویی و مشکلات عمده در تامین دارو در سال 1387 به عنوان یک مرکز فوریت های دارویی در همکاری با سازمان غذا و دارو در جهت برطرف کردن کمبود های دارویی شروع به فعالیت کرد. پس از تاسیس، به سرعت در زمینه واردات فوریتی دارو و همینطور داروهای تک نسخه ای رشد کرد، به طوری که در سال های 1393و 94 عنوان بزرگترین مرکز فوریت های دارویی کشور را به خود اختصاص داد. از آن پس همواره جزء سه شرکت بزرگ وارد کننده داروهای فوریتی بوده است.

ادامه مطلب